^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

DVD film 1954

mw willem buitendijk flipvermaatIn Nieuwsbrief 99 maakten we voor het eerst melding dat u kon inschrijven voor een op dvd gezette film van Zuidland gemaakt in 1954.

De dvd is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de vereniging op 5 mei 2017.
Vanaf 6 mei tot op heden zijn inmiddels 95 dvd's verkocht.
De dvd is iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur te koop in het Blushûs voor € 12,00 per stuk Als u de dvd per post wilt ontvangen maak dan €14,50 per dvd over op rekening NL82 RABO 0119 3257 48 t.n.v. H.V.Z., Zuidland met vermelding: film 1954 en uw lidnr.

Lees meer: DVD film 1954

Expositie 18 oktober & Kalender 2018

tempkerkvoorsiteOp 18 oktober 2017 willen we u weer laten genieten van onze jaarlijkse expositie in Bernissesteijn. Deze is te bezoeken van 10:00 tot 15:30.

Het thema is dit jaar: "SCHOLEN". Er zijn weer voldoende borden gevuld met veel materiaal. Het is leuk te zien hoe de vroegere situatie was.

 
Kalender
Tijdens de expositie op 18 oktober zal de kalender in de Dorpskerk, Zuidland te koop zijn en daarna natuurlijk ook in het Blushûs. Het thema is deze keer: "uit de oude doos". De prijs blijft € 8,--. Als we de kalender per post aan u toesturen is de prijs € 12,- per stuk. Betaling op NL82 RABO 0119 3257 48 t.n.v. H.V.Z., Zuidland.  Omschr.:kalender, Postcode/huisnr.

Lees meer: Expositie 18 oktober & Kalender 2018

Spek mi Pere / Ledenvergadering 25 november 2017

tempspekmetperen2017
Uitnodiging voor de ledenvergadering.

Op zaterdag 25 november 2017. Aanvang 19.30 uur na de spek met peren

maaltijd in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat 30.

Agenda:

1. Opening.

2. Notulen voorjaarsledenvergadering op donderdag 6 april 2017.

3. Voorstel tot aanpassing statuten naar één ledenvergadering in het (voor)jaar.

4. Rondvraag / wat verder ter tafel komt.

5. Sluiting.                     

Na deze vergadering koffie en verloting                                               

Het bestuur.

Lees meer: Spek mi Pere / Ledenvergadering 25 november 2017

Historische Vereniging Zuytlant 25 jaar.


101voorkantDe Historische Vereniging Zuytlant viert dit jaar haar 25 jarig jubileum.


Gelukkig zijn diverse leeftijdsgroepen in het huidige ledenbestand vertegenwoordigt. Toch willen wij, nu de vereniging 25 jaar bestaat en een plaats heeft verworven bij de Zuidlandse bevolking, trachten het ledenaantal te vergroten. Dit om het voortbestaan van de vereniging zo lang mogelijk veilig te stellen.

NB: voor nieuwe leden die zich aanmelden hebben we een verrassing.

Elke dinsdagmiddag zijn we in het Blushus van 13.30 uur tot 16.30 uur en rond 3 uur is er koffie/thee.

De Historische Vereniging Zuytlantis opgericht 28 december 1995 en is een voortzetting van de op 5 mei 1992 opgerichte Werkgroep Historie Zuidland.

De Vereniging heeft o.a. ten doel:

- het doen van onderzoek naar de Zuidlandse historie;         

- het vastleggen van het Zuidlandse dialect;

- het wekken van publieke belangstelling voor de Zuidlandse geschiedenis;

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- archief onderzoek en archeologisch onderzoek;          

- het houden van tentoonstellingen en lezingen;

- het publiceren van resultaten van onderzoek in de Nieuwsbrief.

Bibliotheek: De vereniging bezit een aantal boeken. Eigen uitgaven zijn te koop voor iedereen.

De Nieuwsbrief verschijnt in de derde maand van ieder kwartaal.

De minimale jaar-contributie bedraagt € 18,00. Voor Zuidland € 14,00.

Onderkomen: Blushûs, Willemstraat 3A, 3214 CZ Zuidland.


Lees meer: Historische Vereniging Zuytlant 25 jaar.