^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Historische Vereniging Zuytlant 25 jaar.


101voorkantDe Historische Vereniging Zuytlant viert dit jaar haar 25 jarig jubileum.


Gelukkig zijn diverse leeftijdsgroepen in het huidige ledenbestand vertegenwoordigt. Toch willen wij, nu de vereniging 25 jaar bestaat en een plaats heeft verworven bij de Zuidlandse bevolking, trachten het ledenaantal te vergroten. Dit om het voortbestaan van de vereniging zo lang mogelijk veilig te stellen.

NB: voor nieuwe leden die zich aanmelden hebben we een verrassing.

Elke dinsdagmiddag zijn we in het Blushus van 13.30 uur tot 16.30 uur en rond 3 uur is er koffie/thee.

De Historische Vereniging Zuytlantis opgericht 28 december 1995 en is een voortzetting van de op 5 mei 1992 opgerichte Werkgroep Historie Zuidland.

De Vereniging heeft o.a. ten doel:

- het doen van onderzoek naar de Zuidlandse historie;         

- het vastleggen van het Zuidlandse dialect;

- het wekken van publieke belangstelling voor de Zuidlandse geschiedenis;

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- archief onderzoek en archeologisch onderzoek;          

- het houden van tentoonstellingen en lezingen;

- het publiceren van resultaten van onderzoek in de Nieuwsbrief.

Bibliotheek: De vereniging bezit een aantal boeken. Eigen uitgaven zijn te koop voor iedereen.

De Nieuwsbrief verschijnt in de derde maand van ieder kwartaal.

De minimale jaar-contributie bedraagt € 18,00. Voor Zuidland € 14,00.

Onderkomen: Blushûs, Willemstraat 3A, 3214 CZ Zuidland.