^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Uitbreiding Blushus (wie maakt het vol?)

€ 10000
donation thermometer
donation thermometer
€ 9000
donation thermometer
90%
Laatste update
dec 2016
WIE MAAKT HET VOL? U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48 ten name van Historische Vereniging Zuytlant. Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

Historische Vereniging Zuytlant 25 jaar.

Capture HVZOp 5 mei 2017 bestaat de Historische Vereniging Zuytlant 25 jaar

Daarom houden we op zaterdag 6 mei 2017 een open dag (10.00-15.30 uur) met wat feestelijkheden. Bij deze nodigen we u uit om een kijkje te komen nemen in het vernieuwde Blushûs.

Schikt het u niet op deze dag? Elke dinsdagmiddag zijn we van 13.30 uur tot 16.30 uur open en rond 3 uur is er koffie/thee.

Gelukkig zijn diverse leeftijdsgroepen in het huidige ledenbestand vertegenwoordigt. Toch willen wij, nu de vereniging 25 jaar bestaat en een plaats heeft verworven bij de Zuidlandse bevolking, trachten het ledenaantal te vergroten. Dit om het voortbestaan van de vereniging zo lang mogelijk veilig te stellen.

NB: voor nieuwe leden die zich aanmelden hebben we een verrassing.

De Historische Vereniging Zuytlantis opgericht 28 december 1995 en is een voortzetting van de op 5 mei 1992 opgerichte Werkgroep Historie Zuidland.

De Vereniging heeft o.a. ten doel:

- het doen van onderzoek naar de Zuidlandse historie;         

- het vastleggen van het Zuidlandse dialect;

- het wekken van publieke belangstelling voor de Zuidlandse geschiedenis;

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- archief onderzoek en archeologisch onderzoek;          

- het houden van tentoonstellingen en lezingen;

- het publiceren van resultaten van onderzoek in de Nieuwsbrief.

Bibliotheek: De vereniging bezit een aantal boeken. Eigen uitgaven zijn te koop voor iedereen.

De Nieuwsbrief verschijnt in de derde maand van ieder kwartaal.

De minimale jaar-contributie bedraagt € 18,00. Voor Zuidland € 14,00.

Onderkomen: Blushûs, Willemstraat 3A, 3214 CZ Zuidland.