^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

 

 

Wat heeft Zuidland met Hekelingen te maken?

Artikel eerder gepubliceerd in Juni 2001 (Nieuwsbrief 37). Geschreven door P. Buis.

hekdstr

Soms is het boeiend om te ontdekken, dat de geschiedenissen van 2 dorpen, die in elkaars nabijheid gelegen zijn, elkaar raken.
Enkele voorbeelden daarvan trof ik aan in het boekje "Grepen uit de geschiedenis van de Hekelingse dorpskerk" dat ik van oud-bakker, H.v.d.Burgh, te lezen kreeg en dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw. Dit boekje werd samengesteld door Erika Verloop.
In haar boekje heeft mevrouw Verloop niet alleen het licht laten vallen op het huidige kerkgebouw dat 150 jaar oud is, maar is zij ook teruggegaan in de historie. Zo werd in de jaren 1671- 1673 de oude kerk gerestaureerd. Er was sprake van "buitengewone reparaties" aan de dorpskerk, waarvan de kosten werden bestreden uit de opbrengsten van een collecte "onder zowel burgerlijke als kerkelijke collega-gemeenten". Het innen van de collecte werd toevertrouwd aan de gemachtigden Jacobus Hoogewerf, secretaris van Hekelingen, en de predikant van de Hekelingse kerk, dominee Carolus Bockelman(s). Ds. Bockelman(s) nam al in april 1671 zijn ontslag en vertrok naar Zuidland. In zijn plaats kwam een jong broekie, n.l.de pas afgestudeerde 25-jarige kandidaat Theodorus Westhovius. Deze dominee Westhovius werd vlootpredikant op de vloot van Michiel de Ruijter.
In 1675 verzocht admiraal De Ruijter ds. Westhovius de expeditie van de Staatse Vloot naar Sicilië te willen bijwonen en "om al de pligten te vervullen van een getrouwe leraar". Ds. Westhovius ging graag mee met De Ruijter.  
Eind 1676 vond er een treffen plaats nabij Syracuse, waarbij De Ruijter getroffen werd door een vijandelijke kogel. De verwonding was zo ernstig, dat hij na enkele dagen van smartelijk lijden kwam te overlijden. Ds. Westhovius stond hem bij in zijn laatste dagen. 
Volgens mevr. Verloop bestond er een bijzonder goede band tussen De Ruijter en Westhovius. Volgens een eeuwenoude overlevering, zou dat contact tot stand zijn gekomen, doordat De Ruijter eigenaar was van de zogeheten "De Ruijterstee" bij het Allemanshaventje in de Putse polder.

De schrijfster zegt overigens dat harde bewijzen daarvoor ontbreken. Op 30 januari 1677 meerde het admiraalsschip "De Zeven Provincien" aan in de haven van Hellevoetsluis, met aan boord ds. Westhovius. Op 3 februari 1677 nam hij zijn taak in Hekelingen weer op. Hij vond, dat hij nogal lang weg geweest was en om dat goed te maken schonk hij de gemeente een prachtig gebeeldhouwde preekstoel, die helaas bij de sloop van de kerk in 1850 verloren is gegaan.
Verder blijkt uit het geschrift van mevrouw Verloop, dat tijdens de reparaties van 1671- 1673 het nodige pleister- en metselwerk in en aan de kerk en het naastgelegen schoolhuis werd verricht door Jacob Jansz. Hoogenboom, een metselaar uit Zuidland. Voor dat werk ontving hij een beloning van ruim 22 pond.
Nog een voorbeeld van een ijverige Zuidlander, (die Fransman was) vinden we in de persoon van koperslager J. Blanc, die aan het Hoofd in Zuidland woonde. In december 1881 n.l. werd door hem voor de kerk van Hekelingen een "nieuwe koopren haan, wegende 9½ kilo" geleverd. Hij zette hem niet zelf op de toren. Dat werd gedaan door metselaar Van der Wulp.