^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Uitbreiding Blushus (wie maakt het vol?)

€ 10000
donation thermometer
donation thermometer
€ 9000
donation thermometer
90%
Laatste update
dec 2016
WIE MAAKT HET VOL? U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48 ten name van Historische Vereniging Zuytlant. Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

 

 

Het Bestuur

Foto0746Het bestuur is als volgt samengesteld:

Mevr. W. Vos-van der Linden. (voorzitter)

Dhr. P.A. de Hoog. (secretaris)

Dhr. M. W. van Gijzen. (penningmeester/ledenadministratie)

Dhr. K. van Trigt. (technische zaken)

Mevr. A. van Gijzen-Wolters   (krantenknipselarchief)
Mevr. D.A. van der Linde-den Ouden (krantenknipselarchief)

Dhr A. van Hennik ( exposities)

 

Redactie van de Nieuwsbrief:

Dhr. M.W. van Gijzen
Mevr. A. van Gijzen-Wolters
Mevr. D.A. van der Linde-den Ouden

 

Het adres van het secretariaat is:

Dirk Blaakstraat 1

3214 XH Zuidland