^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

 

 

Het kasteel Drenkwaard

Het kasteel Drenkwaard is omstreeks 1200 gesticht. Van dit kasteel is niet veel bekend. Omtrent de stijl, bouwwijze enz., alsook of er al dan niet een gracht omheen gelegen heeft, tast men in het duister.
Wel is bekend, dat dit kasteel behalve woning voor de adellijke familie van Heer Hendrik van Drenkwaard ook een afdeling bevatte die als gevangenis dienst deed. Heer Hendrik van Drenkwaard was bevoegd tot straffen. Geldboeten mocht hij opleggen, tevens kon hij voor bepaalde vergrijpen de daders 'gijzelen'. De gestraften werden in het kasteel in een bepaalde afdeling ondergebracht.


Zodra de Heren van Drenkwaard het lijfstraffelijk en het halsrecht hadden verkregen, hadden zij ook als symbool van hun macht behoefte aan een galg.
En die galg werd opgericht aan de overkant van de Drogendijk op het land, dat later de naam droeg van Galgeveld (hoek Drogendijk-Molendijk-Krommedijk). Hoeveel malen en wanneer die galg zijn lugubere diensten heeft bewezen is niet bekend. Toch is er wel grond voor de veronderstelling, dat de galg werkelijke dienst heeft gedaan. Het lijk van een terechtgestelde mocht geen eerlijke begrafenis hebben in gewijde aard of om de kerk, maar werd zonder enige kerkelijke ceremonie hier of daar niet ver van de plaats van terechtstelling onde de grond gestopt.


Nu leenden de gronden waarop de galg stond zich niet goed voor begraafplaats, omdat ze toen nog tweemaal per dag, dikwijls onder water gezet werden door de vloed. De polder Velgersdijk was immers toen nog niet bedijkt aan de Spuizijde. Later zijn in de buiten- en binnenbermen van de tegenwoordige Drogendijk menselijke geraamten gevonden.


Naast de de funktie van inleg- gijzel- of gevangeniscellen hadden de cellen in het kasteel ook nog een andere funktie. Zij dienden ook tot nachtverblijf van de vele bedelaars en landlopers, die vroeger meermalen een ware plaag en een gevaar voor de rustige burgers van Drenkwaard vormden. De keuren waren streng op dit punt. Zo zou geen van die dakloze zwervers het gewaagd hebben de nacht in de polder of langs dijken en wegen door te brengen aangezien de keuren dit verboden. Bij ontdekking van deze overtreding zou dit geleid hebben tot een flinke straf.